Rabu, 18 November 2009

10 Alat Penting Ghazwul Fikri

Kerusakan akhlak yang diakibatkan oleh berbagai program tayangan TV bukan isapan Jempol, Ghazwul Fikri adalah sebuah projek besar musuh-musuh Islam yang dilancarkan melalui berbagai media TV. Berikut ini penjelasannya.

Realiti sesungguhnya acara televisyen di negeri ini hampir semuanya melanggar syari'ah Islam. Begitu pendapat Abdurrahman Al-Mukaffi dalam bukunya Kategori Acara TV dan Media Cetak Haram di Indonesia. Celakanya, ummat yang majoriti ini seolah tidak berdaya menghadapi sergapan ghazwul fikri (perang pemikiran) yang dilancarkan musuh-musuh Islam lewat 'kotak ajaib' itu.

Abdurrahman membuat 10 kategori acara televisyen dan media cetak yang merupakan sebahagian dari strategi ghazwul fikri, dan karenanya haram ditonton oleh kaum Muslim:

• Membius pandangan mata. Banyak disogokkan wanita-wanita calon penghuni neraka dari kalangan artis dan pelacur. Mereka menjadikan ruang redaksi bagaikan rumah bordil yang menggelar zina mata massal.


• Pameran aurat. Saluran televisi berlomba-lomba menyajikan artis-artis, baik dengan pakaian biasa, ketat, pakaian renang, sampai yang telanjang. Penonton diajak untuk tidak punya rasa malu, hilang iman, mengikuti panggilan nafsu, dan menghidupkan dunia mimpi.

• Membudayakan ikhtilat. Sekumpulan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim, bebas bergomol jadi satu tanpa batas. Tayangan semacam ini tak ubahnya membuka transaksi zina.

• Membudayakan khalwat. Kisah-kisah percintaan bertebaran di berbagai acara.

• Frekuensi suguhan kisah-kisah pacaran dan kencan makin melegitimasi budaya khalwat.


• Membudayakan tabarruj. Banyak pelaku di layar kaca yang mempertontonkan bahagian tubuhnya yang seharusnya ditutupi, untuk dinikmati para pemirsa.

• Mengalunkan nyanyian dan musik setan. Televisi banyak menyiarkan bait syair lagu berupa mantera zina yang diiringi alunan alat musik setan.

• Menyemarakkan zina. Sajian dari luar negeri maupun lokal yang banyak menyertakan adegan peluk, cium, dan ranjang membuktikan bahwa televisi adalah corong zina. Aksi zina yang menyeluruh, baik zina mata, telinga, hati, lidah, tangan, kaki, dan kemaluan.


• Mempromosikan liwath (homoseksual). Para artis dan selebritis yang mengidap penyakit homoseks dijadikan contoh gaya hidup modern dan high class. Kaum homo makin bebas berkeliaran dengan berlindung di bawah payung hak asasi manusia.

• Menebarkan syirik. Televisi banyak mengekspos praktik pedukunan, mistik, ramalan, dan sihir yang dapat menghancurkan aqidah ummat.

• Tenggelam dalam laghwun. Acara-acara yang tak ada manfaatnya banyak disuguhkan untuk pemirsa, misalnya gunjingan tentang kehidupan pribadi selebriti dan humor berlebihan, sehingga lupa mengerjakan hal-hal yang justru penting seperti dzikir kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala.